Grabarz

P. Adam Górny

Regulamin Cmentarza

1. Cmentarz Grzebalny jest własnością Rzymsko-Katolickiej Parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Ślemieniu, czyli całej wspólnoty parafialnej. Jest miejscem świętym, bo tu spoczywają ciała naszych bliskich zmarłych. Wszystkie osoby przychodzące na Cmentarz i podejmujące na nim jakąkolwiek działalność powinni o tym pamiętać.

2. Na Cmenatarzu obowiązuje absolutny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz prac po ich spożyciu i pod wpływem alkoholu. Jest to teren poświęcony, zatem domaga się od wszystkich na nim obecnych zachwania godnego człowieka wierzącego - chrześcijanina.

3. Należy zachować procedurę załatwiania formalności związanych z pochówkiem i budowaniem pomników.

- najpierw rodzina zmarłego zgłasza się do Kancelarii Parafialnej celem powiadomienia o śmierci bliskiej osoby

- w Kancelarii osoba załatwiająca formalności pogrzebowe po dokonaniu opłaty cmentarnej otrzymuje zaświadczenie zezwalające na pochowanie zwłok na Cmentarzu, które jest jednocześnie aktem własności grobu na 20 lat z możliwością przedłużenia na kolejne lata

OPŁATY CMENTARNE

400 zł. - grób pojedynczy na 20 lat

500 zł. - grób podwójny na 20 lat

4. Prosimy wszystkich przebywających na Cmentarzu o zachowanie należytego porządku: dbanie o grób swoich bliskich, wyrzucanie śmieci tylko w miejscu oznakowanym, segregowanie odpadów. Za utrzymanie porządku na Cmentarzu odpowiada Grabarz i należy stosować się do jego wskazań dotyczacych tego zagadnienia.

 Więcej na temat Cmentarza i lista dysponentów, których prosimy o kontakt z parafią