SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

W trakcie załatwiania formalności, narzeczeni powinni  dostarczyć;

1. świadectwo chrztu do ślubu/ ważne 6 m-cy / jeżeli chrzest był poza parafią 

2. świadectwo bierzmowania / o ile nie jest zaznaczone na świadectwie chrztu/

3. świadectwo ukończenia katechezy, religii ze szkoły średniej lub zawodowej

4. dowód osobisty

5. zaświadczenia ukończenia kursu / katechez / przedmałżeńskiego  i udziału w Poradnictwie Życia Rodzinnego.

      / w czasie pandemii respektujemy nauki online prowadzone przez diecezję/

6. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzający stan wolny  z datą ważności 

     / jeżeli ma być zawarte małżeństwo konkordatowe/.

     Jeżeli wcześniej był zawarty kontrakt cywilny -  zaświadczenie o związku małżeńskim z USC

7. Jeżeli żadna ze stron nie jest z naszej parafii - zezwolenie na ślub z parafii narzeczonego lub narzeczonej.

8. dane świadków /jeżeli nie ma pewności to wystarczy bezpośrednio przed ślubem

    dane świadków potwierdzonym dokumentem/ 

10. kartki potwierdzające spowiedź przed ślubem

        

Jeżeli protokół był spisany poza nasza parafia - wystarczy tylko Licencja na ślub do naszej parafii

Prosimy o wcześniejszą rezerwacje dnia i godziny ślubu.

 

            " CO WIĘC BÓG ZŁĄCZYŁ, NIECH CZŁOWIEK NIE ROZDZIELA"

                                                                                         /Mt 19,6/